dominikBanner

Skupine

Angelčki

Starost otrok: 1 – 2 leti
Vzgojiteljica: BARBARA LIKOVIČ
Pom, vzgojiteljice: SUZANA OMAHNA
Število otrok: 14
 
V skupini je 14 otrok, 6 deklic in 8 dečkov. 
9 otrok se je uvajalo med poletnimi počitnicami, 5 otrok pa v septembru. 
Otroci so živahni, radoživi, se radi igrajo, iščejo prve stike s sovrstniki, se navajajo na dnevno rutino in samostojnost, ki je primerna njihovi starosti. 
Večina otrok že brez težav zjutraj stopi skozi prag ali pa jih starši pogumno in z zaupanjem podajo v naročje vzgojiteljic.
 
V jutranjem krogu že uspemo slediti kratki dejavnosti in po svojih zmožnostih aktivno sodelovati z igranjem na ropotuljico, gibi, pripevanjem, posnemanjem glasov.
Če nam vreme dopušča se vsakodnevno odpravimo na sprehod po bližnji okolici vrtca. Z vozički in vrvico smo uspeli priti do športnega parka Martin Krpan, do Kamniške Bistrice in do mosta na Šumberk. 
 
V vrtcu se bova vzgojiteljici trudili, da bi se otroci v vrtcu počutili sprejete, da bi jim postalo vrtčevsko okolje čim bolj domače, da bi bilo okolje zanje varno in priložnost za pridobivanje novih izkušenj na vseh področjih njihovega razvoja. K dogajanju vabiva tudi starše, da skupaj opazujemo, spremljamo otrokovo rast, razvoj, podvige, jim pomagamo pri težavah in konfliktih v katerih se še ne znajdejo, pri osamosvajanju, sprejemanju pravil ipd.
 
Vključeni smo v celoletni projekt našega vrtca Mi družina ena smo. Tudi v naši skupini bomo v letošnjem letu dali v ospredje matematično področje, kjer bodo otroci največ matematičnih pojmov, izkušenj pridobivali  iz vsakdanjega življenja in igre. V skupini načrtujemo izvedbo naslednjih projektov: Na sprehodih odkrivamo letne čase, Gibalne in sprostitevene igre za malčke, Na kmetiji je lepo in Družina na izletu (v sodelovanju z družinami).
 

Zadnjič posodobljeno dne torek, 08 oktober 2019 19:10

Zvezdice

Starost otrok: 2 – 4
Vzgojiteljica: Ana Dolinšek
Pomočnica vzgojiteljice: Janja Jezeršek

 

V skupini je 19  otrok deset dečkov in devet deklic. Trinajst otrok je iz lanske skupine Angelčki, trije so novinci, trije pa iz lanske skupine Zvezdic. V skupini bo velik poudarek na socializaciji in sprejemanju različnosti.

Otroke bova spodbujali k samostojnosti. Kar zna otrok narediti sam, naj naredi sam.
Pomembna je rutina, za vse si bomo vzeli čas: za obuvanje, oblačenje, za umivanje rok, stranišče in  hranjenje – navajanje na okuse.
 
Letos bo prioriteta matematika. Z njo se bomo srečevali vsakodnevno: ob preštevanju otrok, ugotavljanju kdo manjka, pospravljanju igrač na svoje mesto, prepoznavanju znakov, spoznavanju barv, oblik,...
 
Velik poudarek bo na govoru, izgovarjavi glasov, govoru v stavkih ter bogatitvi besednega zaklada. Otroke bova navajali na poslušanje literarne vsebine, preizkusili se bodo tudi v dramatizaciji. S projektom Dominikov nahrbtnik bomo družine spodbujali k skupnemu prebiranju zgodb za otroke, ter s tem vzbujali otrokom pozitiven odnos do knjig.
Pomembno pri umetnosti se nama zdi, da so otroci veseli, zadovoljni v ustvarjalnosti ter izražanju, pa naj bo to na likovnem področju, prepevanju, glasbenem ustvarjanju ali plesu. 
 
Spoznavali bomo bližnje okolje. Učili se bomo bivanja v skupini, pomagali jim bova pri navezovanju prijateljskih odnosov, se seznanjali s pravili in dogovori v skupini. 
 
Naravo bomo spoznavali z neposrednim opazovanjem  predvsem na sprehodih. Izvedli bomo dan v gozdu,  na snegu, na travniku (igra z naravnim materialom). Otroci se bodo še naprej vzgajali v skrbi za naravo in varčevanju z vodo, brisačami in milom, v sobi bomo ločevali odpadke.
 
Želiva si, da bi bilo otrokom v letošnjem šolskem letu čim bolj prijetno in bi skupaj rasli v sprejemanju in prijateljstvu povezani kot družina.
 

Zadnjič posodobljeno dne torek, 08 oktober 2019 19:17

Sončki

Starost: 3 – 5 l.
Vzgojiteljica: Andreja Marin Soklič
Pomočnica vzgojiteljice: Viktorija Kaplan

V skupini je 18 otrok; 9 deklic in 9 dečkov; 15 otrok je iz lanske skupine Zvezdice, 2 otroka sta bila že lani pri Sončkih, 1 otrok pa je prišel na novo v vrtec.

V letošnjem šolskem letu bova poleg spoznavanja in pomembnosti družine dali velik poudarek matematiki; otrokom bova vsakodnevno omogočili doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
 
Sončki smo živahni in radovedni in zato potrebujemo veliko gibanja. Veliko časa bomo preživeli zunaj na svežem zraku. Opazovali in raziskovali bomo naravo in dogajanje okrog nas.
Ob posebnih priložnostih, skupnih praznovanjih, pevskih vajah se bomo pridružili ostalim skupinam, ki nas kot vrtec močno povezujejo.
 
Trudili se bova, da bova s prijetno klimo in dinamiko dela vplivali na aktivno in sproščeno vzdušje v skupini.
Otroke bova spodbujali, da bodo čim bolj samostojni – kar znajo in zmorejo, naj naredijo sami.
Želiva si, da se bodo otroci v skupini dobro počutili, da bodo radi prihajali v vrtec.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zadnjič posodobljeno dne torek, 08 oktober 2019 19:14

Lučke

Starost otrok: 5 – 6 let
 
 
V skupini Lučke je 12 otrok; 4 deklice in 8 dečkov.  Večina otrok se med seboj že dobro pozna. V septembru so se nam pridružili trije otroci iz lanskoletne skupine Lučke. 
 
V skupini bomo skrbeli za prijetno, toplo, domače vzdušje, da se bodo otroci v vrtcu počutili varne in sprejete. Skupaj bomo spoznavali in odkrivali drug drugega ter tkali prijateljske vezi. 
 
Poudarek bo na samostojnosti, na medsebojnem sprejemanju in pomoči. Učili se bomo sprejemanja in upoštevanja pravil, dogovorov, ki omogočajo varno ter zdravo bivanje vseh v vrtcu.
 
Otroci bodo pridobivali, spoznavali vrednote kot so: odgovornost, potrpežljivost, hvaležnost, dobrota, ljubezen, poštenje, prijateljstvo, družina, sprejemanje drugačnosti ipd.; ter se učili reševanja konfliktov s pogovorom. 
 
Preko različnih dejavnostih in jezikovnih iger bomo urili govor, pripovedovanje, izražanje, bogatili besedni zaklad in se učili poslušanja. 
 
Spodbujala in pomagala jim bom, da bodo to kar znajo in zmorejo, storili sami. 
 
Otroci gredo prihodnjo jesen v šolo, zato jim bom z različnimi načrtovanimi dejavnostmi in prek igre pomagala, da bodo pridobivali na koncentraciji, natančnosti, vztrajnosti, spretnosti grafomotorike …
 
Skupina je živahna in otroci kažejo veliko željo po gibalnih dejavnostih, zato bomo veliko časa namenili gibalnim dejavnostim. 
 
 
 
 
 
 
 

Zadnjič posodobljeno dne torek, 08 oktober 2019 19:24

Zvončki

starost otrok: 5 -6 let
VZGOJITELJICA: URŠA LAVRIČ
POM. VZGOJITELJICI: ANDREJA MALI in MARIJA LAVRAČ
 
 

Skupina šteje 24 otrok, večina je skupaj že četrto leto, nekaj pa je bilo menjav med skupinami. Skupina je živahna, vedoželjna in dokaj povezana med seboj.

V letošnjem letu bomo  poleg spoznavanja družine, veliko pozornost namenili prijateljstvu; do vrstnikov, narave in vsega stvarstva. Poskušali si bomo prisluhniti, se učili deliti, si pomagati, skrbeti za zdravje, se imeti radi in se razveseljevati z drobnimi pozornostmi.
 
V tem šolskem letu bomo otrokom skušali približati tudi dve vrednoti in sicer odgovornost in potrpežljivost. Ker pa so otroci najstarejši in septembra večina odhaja v šolo, bomo stremele tudi k temu, da jih naučimo samostojnosti ter pridobivanja delovnih navad. Spodbujale in pomagale jim bomo, da bodo to kar znajo in zmorejo, storili sami. Učili se bomo sprejemanja in upoštevanja pravil, dogovorov, ki omogočajo varno ter zdravo sobivanje v skupini. S pomočjo zabavnih iger, nalog bomo spodbujale otroke, da bodo pridobivali tudi na govornem področju ter na vseh ostalih področjih, ki so pomembna za razvoj otroka. 
 
Predvsem pa si želimo, da bo vrtec prostor, kjer se bodo otroci dobro počutili in kamor bodo radi prihajali.
 
 

Zadnjič posodobljeno dne torek, 08 oktober 2019 19:22

Tema meseca - februar

 

Tema meseca - marec

 
March 2021
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Otvoritev mreže kolesarskih poti

V Češminovem parku je 30. 9. 2020 potekala otvoritev nove mreže kolesarskih poti ob zaključku Projekta Las- za mesto in vas (načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti).
 
Dogodka so se udeležili otroci iz skupin Lučke in Sončki, ki so se takole zabavali z domžalskimi maskotami. 
 

Vizitka

Vrtec Dominik Savio - Karitas Domžale,
Krakovska 18 b,
1230 Domžale
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 01 721 11 68
Mobile: 051 622 377
 
TRR: SI56 0230 0001 8735 565 (NLB)
 

Lokacija

Prijavi se