dominikBanner
O vrtcuDan v vrtcu

Dan v vrtcu

Celodnevni program obsega:
- sprejem otroka in igra po želji,
- zajtrk,
- dopoldanske dejavnosti različnih vzgojnih področij, sprehodi, bivanje na dvorišču,
- kosilo,
- počitek, primeren starosti otrok,
- malica,
- igra in odhod otrok domov.

Rutinski program si popestrimo z:
- bivanjem v naravi,
- interesnimi delavnicami ( likovne, glasbene, dramske, angleški jezik, plesna šola, športne dejavnosti)
- obiskom lutkovnih predstav,
- programom športnih aktivnosti -Zlati sonček,
- predšolsko bralno značko,
- različnimi izleti v bližnjo in daljno okolico,
- sodelovanjem z ostalimi katoliškimi vrtci,
- obiski zunanjih strokovnih sodelavcev