dominikBanner
O vrtcuNačela in vizija

Vizija

Zavod s svojo dejavnostjo v sodelovanju s starši deluje po naslednjih načelih:
- z osebnim zgledom otroke vzgaja k dobremu in poštenemu življenju na temelju ljubezni do Boga in vsakega človeka,
- spodbuja vedro in veselo razpoloženje ter optimistični pogled na svet,
- v skupine vključuje otroke s posebnimi potrebami v skladu s prostorskimi, strokovnimi in kadrovskimi možnostmi ter v dogovoru z ustreznimi institucijami.
- na željo staršev in v tesnem sodelovanju z njimi daje otrokom krščansko usmerjeno okolje, ki so ga deležni tudi doma.
- otroku želimo zagotoviti ne samo varstvo, ampak čustveno toplo okolje, kjer se čuti sprejetega in ljubljenega.

Naš cilj je
- vzgojiti otroka po krščanskih vrednotah,
- otroku posredovati življenjske vrednote predvsem s svojim zgledom, besedo in pripovedovanjem življenjskih izkušenj,
- poskrbeti, da otroci preživijo čas pri nas v zdravem in varnem okolju,
- dati velik pomen praznovanju in drugim dejavnostim, ki ustvarjajo veselo razpoloženje.

Naše delo temelji na besedah in dejanjih spodbujanja in ljubezni:
- verjamem vate
- zaupam ti
- vem, da zmoreš
- rad ti prisluhnem
- mislim nate
- veliko mi pomeniš