dominikBanner
O vrtcuPredstavitev

Predstavitev

 

USTANOVITEV IN IME ZAVODA:
Zavod je bil ustanovljen 05.05.1992 na pobudo Župnijske Karitas Domžale, ki je izdal sklep, da se bo imenoval: Vrtec Dominik Savio - Karitas Domžale.

ORGANIZIRANOST:
Zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavlja 7 članov:
- 4 predstavniki ustanovitelja,
- predstavnik vrtca,
- 2 predstavnika staršev otrok vključenih v vrtec.

Poslovni organ vrtca je direktor. Delavci vrtca Dominik Savio so vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, gospodinja in čistilka.
Poslovni čas vrtca je od 6 do 16.30 ure.

VPIS OTROK:
Vpis otrok traja vse leto na podlagi izpolnjenih vpisnic, ki so na voljo v enoti zavoda oz. tu: obrazec_word, obrazec_adobe .
Otroci so sprejeti glede na Pravilnik o sprejemu otrok, ki je bil sprejet 12. 4. 2000 na seji Sveta zavoda.

PREDSTAVITEV PROGRAMA:
Vrtec otrokom zagotavlja celodnevni program predšolske vzgoje po sprejetem Kurikulu za vrtce in letnem načrtu, ki ga sprejme vzgojiteljski zbor, skupaj z direktorjem in Svet zavoda.

Program izvajamo v dveh starostnih skupinah:
a) prva starostna skupina od 1 do 3 let;
b) druga starostna skupina od 3 let do vstopa v šolo.
 

HIŠNI RED (priponka)