dominikBanner
SkupineZvezdice

Zvezdice

 

 

PREDSTAVITEV SKUPINE – ZVEZDICE
STAROST OTROK: 2 – 4 LETA
 

V skupini je trenutno 16 otrok; 9 deklic in 7 dečkov.  7 otrok je v septembru prvič prestopilo prag vrtca našega vrtca, zato bomo v začetku delali na medsebojnem spoznavanju, sprejemanju, tkanju prijateljskih vezi. Želiva ustvariti okolje, da se bodo vsi otroci v skupini dobro počutili. Navajali se bomo na vsakodnevno rutino v vrtcu. Poudarek bova dali navajanju na samostojnost pri hranjenju, pri obuvanju, oblačenju, umivanju. Otroci bodo po svojih zmožnostih poskušali skrbeti za svoje zdravje, zdravje ostalih in se urili v pridobivanju higienskih navad. Spodbujali jih bova in jim pomagali, da bodo to kar znajo in zmorejo storili sami. Osvajali bomo skupna pravila vedenja v skupini, se učili pravilnega ravnanja v različnih okoljih. Skupaj bomo skrbeli za urejenost prostorov.
Otroci v tej starosti nujno potrebujejo vsakodnevne gibalne aktivnosti, zato bova otrokom omogočili gibanje tako v igralnici kot zunanjih površinah. Pogosto bomo odhajali na sprehode in organizirali različne igre v različnih zunanjih okoljih.