dominikBanner
SkupineZvezdice

Zvezdice

 

 

starost otrok: 2- 4 let
vzgojiteljica: Urša Lavrič
pomočnica vzgojiteljice: Jana Jezeršek
 

V skupini je 19 otrok; 9 deklic in 10 dečkov.  Kar 6 otrok je v septembru prvič prestopilo prag  našega vrtca, zato bomo v začetku delali na medsebojnem spoznavanju, sprejemanju, tkanju prijateljskih vezi. Želiva ustvariti okolje, v katerem se bodo vsi otroci v skupini dobro počutili. Navajali se bomo na vsakodnevno rutino v vrtcu. Poudarek bova dali navajanju na samostojnost pri hranjenju, pri obuvanju, oblačenju, umivanju. Otroci bodo po svojih zmožnostih poskušali skrbeti za svoje zdravje, zdravje ostalih in se urili v pridobivanju higienskih navad. Spodbujali jih bova in jim pomagali, da bodo to, kar znajo in zmorejo, storili sami. 
 
Otroci v tej starosti nujno potrebujejo vsakodnevne gibalne aktivnosti, zato bova otrokom omogočili gibanje tako v igralnici, telovadnici kot zunanjih površinah. Pogosto bomo odhajali na sprehode in organizirali različne igre v različnih zunanjih okoljih.
 
Veliko se bomo igrali, se pogovarjali, poslušali pravljice, peli in se preko tega učili kaj je dobro, zdravo, pomembno za kvalitetno življenje.