dominikBanner
SkupineZvončki

Zvončki

Starost otrok: 4,5 – 5,5 leta
Vzgojiteljica: BARBARA LIKOVIČ
Pomočnici vzgojiteljice: ANDREJA MALI IN MARIJA ŠTEFAN
 
V skupini je 24 otrok, 12 deklic in 12 dečkov. Skupini so se na novo pridružili štirje otroci.

Vse leto se bomo še posebej trudili, da se bomo med seboj spoštovali, bili med seboj prijatelji in si v stiskah pomagali. S pomočjo celoletne teme bomo še bolj poudarjali vrednoto zdravje, ter skrbi zanj na področjih, ki jih lahko otroci dosegajo (osebna higiena, varno obnašanje pri igri, v prometu, delu, pri izvedbi različnih dejavnostih ipd.). Ob tem bodo otroci spoznavali pomen zdrave prehrane, pomen gibanja in počitka, ločevali bodo kaj so primerna oblačila in obutev, odkrivali kako varovati zdravje v različnih vremenskih pojavih (vročina, mraz, nevihta...)...
Druga vrednota, ki jo bomo skušali osvojiti je redoljubnost. Po svojih zmožnostih se bomo potrudili, da bomo besedo redoljubnost razumeli in jo skušali upoštevati v vsakdanjem življenju.
Ker so otroci radoživi in polni življenja bomo veselje bogatili s prepevanjem pesmic, plesom, igranjem na instrumente, se sproščali z risanjem s pomočjo različnih likovnih tehnik. Otroci se bodo preizkusili s pripovedovanjem pravljic, ter spoznavali različne športe. V nekaterih športnih dejavnostih se bodo lahko tudi preizkusili (drsanje, kolesarjenje, rolanje, plavanje, igre z žogo, keglanje...).

Vključili smo se v projekte, ki bodo otrokom pomagali širše spoznavati različna področja:
  • Pravljični palček
  • Zobna preventiva
  • Igram se šolo
  • Vesel sem, da sem zdrav, da se bom lahko igral
  • Mali sonček
  • Uživajmo v naravi
  • Glasba nas povezuje ...

V tem letu se bomo učili raznolikih družabnih iger, ter se navajali na samostojno igro s pravili, kjer ne bo potrebna stalna prisotnost vzgojiteljic.