dominikBanner
Zvončki

Zvončki

Starost otrok: 4,5 – 5,5 leta

V skupini Zvončki je 24 otrok; 12 deklic in 12 dečkov.  Večina otrok se med seboj že dobro pozna. V septembru sta se nam pridružila dva otroka na novo, sedem pa jih je prišlo k nam iz lanskoletne skupine Zvončki. 

Skupaj bomo spoznavali in odkrivali drug drugega ter tkali prijateljske vezi. Želimo si ustvariti okolje, da se bodo vsi otroci v skupini dobro počutili. Poudarek bomo dali navajanju na kulturno vedenje pri hranjenju, samostojnost pri obuvanju, oblačenju, umivanju, na medsebojnem sprejemanju in pomoči. Otroci bodo po svojih zmožnostih poskušali skrbeti za svoje zdravje, zdravje ostalih in se urili v pridobivanju higienskih navad.

Vzgojiteljice jih bomo spodbujale in jim pomagale, da bodo to kar znajo in zmorejo storili sami. Osvajali bomo skupna pravila vedenja v skupini, se učili pravilnega ravnanja v različnih okoljih. Skupaj bomo skrbeli za urejenost prostorov.

V letošnjem šolskem letu bomo skozi mesečne tematske sklope odkrivali živalski svet odkrivali pomen vrednot hvaležnost in dobrota.

Nekaj otrok bo prihodnjo jesen prestopilo šolski prag, zato bomo z različnimi načrtovanimi dejavnostmi in prek igre vzgojiteljice otrokom pomagale, da bodo pridobivali na koncentraciji, natančnosti, vztrajnosti, spretnosti grafomotorike …