dominikBanner
Zvončki

Zvončki

starost otrok: 5 -6 let
VZGOJITELJICA: URŠA LAVRIČ
POM. VZGOJITELJICI: ANDREJA MALI in MARIJA LAVRAČ
 
 

Skupina šteje 24 otrok, večina je skupaj že četrto leto, nekaj pa je bilo menjav med skupinami. Skupina je živahna, vedoželjna in dokaj povezana med seboj.

V letošnjem letu bomo  poleg spoznavanja družine, veliko pozornost namenili prijateljstvu; do vrstnikov, narave in vsega stvarstva. Poskušali si bomo prisluhniti, se učili deliti, si pomagati, skrbeti za zdravje, se imeti radi in se razveseljevati z drobnimi pozornostmi.
 
V tem šolskem letu bomo otrokom skušali približati tudi dve vrednoti in sicer odgovornost in potrpežljivost. Ker pa so otroci najstarejši in septembra večina odhaja v šolo, bomo stremele tudi k temu, da jih naučimo samostojnosti ter pridobivanja delovnih navad. Spodbujale in pomagale jim bomo, da bodo to kar znajo in zmorejo, storili sami. Učili se bomo sprejemanja in upoštevanja pravil, dogovorov, ki omogočajo varno ter zdravo sobivanje v skupini. S pomočjo zabavnih iger, nalog bomo spodbujale otroke, da bodo pridobivali tudi na govornem področju ter na vseh ostalih področjih, ki so pomembna za razvoj otroka. 
 
Predvsem pa si želimo, da bo vrtec prostor, kjer se bodo otroci dobro počutili in kamor bodo radi prihajali.