dominikBanner
Angelčki

Angelčki

Starost otrok: 1 – 2 leti
Vzgojiteljica: BARBARA LIKOVIČ
Pom, vzgojiteljice: SUZANA OMAHNA
Število otrok: 14
 
V skupini je 14 otrok, 6 deklic in 8 dečkov. 
9 otrok se je uvajalo med poletnimi počitnicami, 5 otrok pa v septembru. 
Otroci so živahni, radoživi, se radi igrajo, iščejo prve stike s sovrstniki, se navajajo na dnevno rutino in samostojnost, ki je primerna njihovi starosti. 
Večina otrok že brez težav zjutraj stopi skozi prag ali pa jih starši pogumno in z zaupanjem podajo v naročje vzgojiteljic.
 
V jutranjem krogu že uspemo slediti kratki dejavnosti in po svojih zmožnostih aktivno sodelovati z igranjem na ropotuljico, gibi, pripevanjem, posnemanjem glasov.
Če nam vreme dopušča se vsakodnevno odpravimo na sprehod po bližnji okolici vrtca. Z vozički in vrvico smo uspeli priti do športnega parka Martin Krpan, do Kamniške Bistrice in do mosta na Šumberk. 
 
V vrtcu se bova vzgojiteljici trudili, da bi se otroci v vrtcu počutili sprejete, da bi jim postalo vrtčevsko okolje čim bolj domače, da bi bilo okolje zanje varno in priložnost za pridobivanje novih izkušenj na vseh področjih njihovega razvoja. K dogajanju vabiva tudi starše, da skupaj opazujemo, spremljamo otrokovo rast, razvoj, podvige, jim pomagamo pri težavah in konfliktih v katerih se še ne znajdejo, pri osamosvajanju, sprejemanju pravil ipd.
 
Vključeni smo v celoletni projekt našega vrtca Mi družina ena smo. Tudi v naši skupini bomo v letošnjem letu dali v ospredje matematično področje, kjer bodo otroci največ matematičnih pojmov, izkušenj pridobivali  iz vsakdanjega življenja in igre. V skupini načrtujemo izvedbo naslednjih projektov: Na sprehodih odkrivamo letne čase, Gibalne in sprostitevene igre za malčke, Na kmetiji je lepo in Družina na izletu (v sodelovanju z družinami).