dominikBanner
SkupineAngelčki

Angelčki

Predstavitev skupine Angelčki
Starost: 1 – 2 leti
Šolsko leto: 2016/2017
Vzgojiteljica: Urša Lavrič
Pomočnica vzgojiteljice: Ana Rode
 

V skupino je trenutno vpisanih 13 otrok; 4 deklice in 9 dečkov. Skupina Angelčkov je skoraj v celoti sestavljena na novo. Za večino otrok je vrtec novo okolje. V začetku se bomo navajali drug na drugega, na dnevno rutino in na sam prostor, kjer bodo otroci preživeli velik del dneva. 
 
Obe se bova trudili pristopati k otrokom na umirjen, prijazen ter materinski način, saj ti malčki potrebujejo predvsem občutek sprejetosti, topline in zaupanja v odraslo osebo. Poudarek bo na medsebojnem spoznavanju, sprejemanju ter tkanju prvih prijateljskih vezi. Otroci v tej starosti so še v obdobju egocentrizma, zato jim bova pomagali, da se naučijo skupaj igrati, deliti igrače, si pomagati. Navajali jih bova na samostojnost pri hranjenju in pitju, pri obuvanju, oblačenju ter umivanju. Otroke bova spodbujali in jim pomagali, da bodo to, kar znajo in zmorejo, storili sami. Prek igre, različnih gibalnih dejavnosti v igralnici in na prostem ter s sprehodi bova otrokom omogočili, da osvojijo določena osnovna gibanja ter razvoj motorike.  Skozi vse letne čase jih bova spodbujali k opazovanju, raziskovanju in zavedanju okolice, narave. V skupini bomo veliko prepevali, plesali in skupaj osvajali prve besede.