dominikBanner
Lučke

Lučke

Starost otrok: 5 – 6 let
 
 
V skupini Lučke je 12 otrok; 4 deklice in 8 dečkov.  Večina otrok se med seboj že dobro pozna. V septembru so se nam pridružili trije otroci iz lanskoletne skupine Lučke. 
 
V skupini bomo skrbeli za prijetno, toplo, domače vzdušje, da se bodo otroci v vrtcu počutili varne in sprejete. Skupaj bomo spoznavali in odkrivali drug drugega ter tkali prijateljske vezi. 
 
Poudarek bo na samostojnosti, na medsebojnem sprejemanju in pomoči. Učili se bomo sprejemanja in upoštevanja pravil, dogovorov, ki omogočajo varno ter zdravo bivanje vseh v vrtcu.
 
Otroci bodo pridobivali, spoznavali vrednote kot so: odgovornost, potrpežljivost, hvaležnost, dobrota, ljubezen, poštenje, prijateljstvo, družina, sprejemanje drugačnosti ipd.; ter se učili reševanja konfliktov s pogovorom. 
 
Preko različnih dejavnostih in jezikovnih iger bomo urili govor, pripovedovanje, izražanje, bogatili besedni zaklad in se učili poslušanja. 
 
Spodbujala in pomagala jim bom, da bodo to kar znajo in zmorejo, storili sami. 
 
Otroci gredo prihodnjo jesen v šolo, zato jim bom z različnimi načrtovanimi dejavnostmi in prek igre pomagala, da bodo pridobivali na koncentraciji, natančnosti, vztrajnosti, spretnosti grafomotorike …
 
Skupina je živahna in otroci kažejo veliko željo po gibalnih dejavnostih, zato bomo veliko časa namenili gibalnim dejavnostim.