dominikBanner
Lučke

Lučke

V skupini je 12 otrok, 5 deklic in 7 dečkov. Skupini sta se na novo pridružila dva otroka.

Pred nami je zadnje leto pred šolo, zato bodo otroci pridobivali:

 • delovne navade (redoljubnost, urejenost in čistoča prostorov v katerih se zadržujemo, držanje dogovorjenih pravil in nalog,
  • spoštljivost,
  • samostojnost,
  • skrb za osebno higieno,
  • odgovornost za opravljene zadolžitve,
  • se učili ločevanja odpadkov...

Otroci se bodo skozi medsebojna nesoglasja in konfliktna stanja učili samostojnega reševanja konfliktnih situacij. Spodbujeni bodo k pogovoru in k občutku empatije.

Otroci se bodo skozi vsakdanjo rutino, dnevni red postopoma pripravljali na vstop v šolo. Na začetku šolskega bodo otroci seznanjeni s pravili vedenja, ki so potrebna za sobivanje in sožitje v skupini. Skušali jim bomo dosledno slediti in jih upoštevati.

Preko različnih dejavnostih in jezikovnih iger bomo urili govor, pripovedovanje, izražanje, bogatili besedni zaklad, predvsem pa se bomo učili poslušanja.

Otroci bodo vse leto odkrivali sozvočje človeka z živim in neživim svetom. V letošnjem letu bo tema posvečena živalskemu svetu.

Vrednoti, ki nas bosta spremljali vse leto sta dobrota in hvaležnost.

Vključili smo se v projekte, ki bodo otrokom pomagali širše spoznavati različna področja:

 1. Z roko v roki v živalski svet
 2. Pravljični palček
 3. Zobna preventiva
 4. Hočem.Zorem.Znam.
 5. Mali sonček
 6. Rad pojem plešem, se vrtim...
 7. Skrb za vrtiček
 8. Opismenjevalni kotiček

V sodelovanju z družino želim v vrtcu otrokom nuditi vzgojo, ki temelji na krščanskih vrednotah, medsebojnem razumevanju in spoštovanju.

 
 Trudila se bom, da se bodo otroci v skupini dobro počutili ter radi prihajali v vrtec.