dominikBanner
SkupineLučke

Lučke

Lučke
Starost otrok: 5 – 6
Vzgojiteljica: Ana Dolinšek
 

 

 
V skupini je 10 otrok, 6 deklic in 4 dečki. Otroci so ostanek lanskoletne skupine Zvončki,  so veseli, radovedni, povezani med seboj, radi se igrajo igre z vlogami, s konstrukcijskimi  in didaktičnimi igračami,  še posebno radi posegajo po barvicah, flomastrih in ostalih likovnih pripomočkih.
 
 
Poleg prioritet vrtca, bomo v naši skupini dali velik poudarek na socializacijo in sprejemanje  (dva otroka imata DSP). Spodbujala bom otroke, da bodo ohranjali in krepili svoje prijateljske vezi. Posebno pozornost bomo v naši skupini posvečali uresničevanju in zadovoljevanju otrokovih razvojnih potreb v vzgoji za ljubezen do bližnjega, socializaciji, lepega vedenja, v oblikovanju in prakticiranju moralnih vrednot, predvsem vrednot kot sta redoljubnost in zdravje. Otroke bom navajala na samostojno reševanje konfliktnih situacij, jih pri tem spodbujala k pogovoru in k občutku empatije. 
Otroci  bodo nastopali na različnih prireditvah in si tako oblikovali samozavest ter premagovali strah pred nastopanjem v javnosti.
 
 Trudila se bom, da se bodo otroci v skupini dobro počutili ter radi prihajali v vrtec.