dominikBanner
SkupineSončki

Sončki

Predstavitev skupine Sončki
Starost otrok: 3 – 4 leta
Vzgojiteljica: BARBARA LIKOVIČ
Pomočnica vzgojiteljice: SUZANA OMAHNA
 
 
V skupini je 19 otrok, 9 deklic in 10 dečkov. Skupini se je na novo pridružilo pet otrok. 
Otroci so živahni, veseli, polni energije in željni dogajanja. Skozi različne igre in dejavnosti bodo odkrivali in spoznavali sebe, bližnjo okolico in svet okoli sebe. Otroci se še vedno radi stisnejo k vzgojiteljicam in pri njih poiščejo varno zavetje. 
V skupini si bomo prizadevali, da bo pripravljen program (LDN skupina Sončki) spodbujal otroke, da bi se razvijali optimalno na vseh vzgojnih področjih, predvsem pa, da bi se v skupini dobro počutili, se imeli radi, spoštovali drug drugega, ter si med seboj pomagali.
 
Otroci so vse bolj samostojni, postajajo silno radovedni, radi prisluhnejo pravljicam, zelo radi prepevajo in plešejo, v naravi so pravi raziskovalci, željni so gibanja, ter udejstvovanja v različnih športih, uživajo v različnih igrah in izredno radi ustvarjajo. 
V skupini smo v septembru določili nekaj osnovnih pravil, ki se jih bomo trudili izpolnjevati, saj si vsi želimo, da bi se v vrtcu imeli lepo, zato si bomo prizadevali za:
- prijetne in tople prijateljske odnose, 
- da bodo otroci osvojili osnovne higienske navade,
- da bodo z vajo in vztrajnostjo postajali čim bolj samostojni, 
- da bodo pridobili čut za redoljubnost, urejenost, čistočo
- ter pridobivaali na meosebnih odnosih in s tem spoznavali in odkrivali vrednote kot so prijateljstvo, ljubezen, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, pomoč, iskrenost, poštenje...