dominikBanner
SkupineSončki

Sončki

Vzgojiteljica : Mateja Žankar
Pom. vzgojiteljice: Viktorija Kaplan
 
 
V skupini Sončki je 18 otrok; 10 deklic in 8 dečkov.  Večina otrok se med seboj že dobro pozna. V juliju in septembru sta se nam pridružila dva otroka, trije pa so prišli k nam iz lanskoletne skupine Sončki. 

Skupaj bomo spoznavali in odkrivali drug drugega ter tkali prijateljske vezi. Želiva ustvariti okolje, da se bodo vsi otroci v skupini dobro počutili. Poudarek bova dali navajanju na kulturno vedenje pri hranjenju, samostojnost pri obuvanju, oblačenju, umivanju, na medsebojnem sprejemanju in pomoči. Otroci bodo po svojih zmožnostih poskušali skrbeti za svoje zdravje, zdravje ostalih in se urili v pridobivanju higienskih navad.
 
Spodbujali jih bova in jim pomagali, da bodo to kar znajo in zmorejo storili sami. Osvajali bomo skupna pravila vedenja v skupini, se učili pravilnega ravnanja v različnih okoljih. Skupaj bomo skrbeli za urejenost prostorov.
 
Otroci so zelo živahni in nujno potrebujejo vsakodnevne gibalne aktivnosti, zato bova otrokom omogočili gibanje tako v igralnici kot zunanjih površinah. Pogosto bomo odhajali na krajše in daljše sprehode in organizirali različne igre v različnih zunanjih okoljih. V tem šolskem letu bomo tesno sodelovali s Srednjo šolo Domžale in v njihovi telovadnici vsako sredo pripravili gibalno urico.
 
V skupini si bova prizadevali, da bo pripravljen program spodbujal otroke, da se bodo razvijali optimalno na vseh vzgojnih področjih.