dominikBanner
Sončki

Sončki

starost: 3,5 – 4,5

vzgojiteljica: Urša Lavrič

pom. vzgojiteljica: Nastja Omahna

 

V skupino Sončkov je v šolskem letu 2018/2019 vključenih 18 otrok, 10 dečkov in 8 deklic. Otroci so zelo živahni, radovedni ter polni neusahljive energije.  Posebno pozornost bova s sodelavko posvečali uresničevanju in zadovoljevanju otrokovih razvojnih potreb v vzgoji za ljubezen do bližnjega, socializaciji, v oblikovanju in prakticiranju moralnih vrednot in lepega vedenja. Letos bo še posebej velik poudarek dveh vrednot in sicer na hvaležnosti ter dobroti. Ker se letošnja celoletna tema navezuje na živalski svet, jih bova sami z lastnim zgledom spodbujali k razvijanju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do živih bitij. Otrokom želiva omogočiti občutek pomembnosti pri svojem delu, igri, učenju v vrtcu in doma. Želiva si spodbujati vedro in veselo razpoloženje v skupini ter  razvijati čut za pomen medsebojnih odnosov, ter biti sami zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Spodbujali bova otroke, da bodo ohranjali in krepili svoje prijateljske vezi.